Ahmet Akın

Ahmet Akın

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK ZORLUKLAR


 

Ahmet Akın - Yeminli Mali Müşavir

MTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

 

Yenilenebilir enerji sektörünün karşılaştığı zorluklar çoktur. Siyasi baskılar, hükümet politikaları, kurumsal nüfuz, asırlık altyapı, uygun pil depolama sisteminin eksikliği ve mevcut pazar senaryosu, dünya çapında daha geniş bir şekilde benimsenmesinin önünde duruyor. Bu faktörlere rağmen yenilenebilir enerji, iklim değişikliğini hafifletme aracı olarak küresel çapta benimsenmeye başlandı. Doğrudan kirlilik ve karbon emisyonu içermez. Fosil yakıtlara en uygun alternatiftir. Zamanla enerji üretimi karışımının kaçınılmaz bir parçası haline geliyor.

Karbon emisyonları küresel ısınmanın ana nedenidir. Yenilenebilir enerjinin ilk kurulum maliyetlerinin yüksek olması benimsemesini etkileyen önemli faktörlerden birisi olmuştur. Tüm enerji kaynakları arasında güneş ve rüzgar en ucuz olanlardır. Ancak güneş enerjisi sistemi ile gazla çalışan santralin ön kurulum maliyeti arasında büyük bir fark var. Rüzgar ve güneş enerjisi, kullanım ömrü maliyetleri dikkate alındığında daha iyi yatırımlar olabilir.

Altyapı eksikliği yenilenebilir enerji gelişiminin önünde bir engeldir. Mevcut altyapı ağırlıklı olarak fosil yakıt santralleri ve nükleer santraller için inşa edilmiştir. Mevcut enerji altyapısının, büyük miktarlarda yenilenebilir enerjiyi idare etme kapasitesinde olmaması nedeniyle acil reforma ihtiyacı vardır. En önemlisi, en iyi kaynaklarından bazıları tamamen altyapıdan yoksun kalıyor.

Yenilenebilir enerjide uygun maliyetle güç depolamanın olmaması önemli bir dezavantajdır. Yenilenebilir enerji kaynakları enerjilerinin çoğunu günün belirli saatlerinde üretirler. Elektrik üretimi, talebin yoğun olduğu saatlerle eşleşmiyor. Güneş ışığının ve rüzgarın kesintili olması, haftanın 24 saati isteğe bağlı bir güç kaynağı sağlayamaz. Güneş enerjisi ve rüzgar tahmin edilemez. Üretimde dalgalanma, yüklerde dalgalanma var. Yenilenebilir enerji kaynaklarından kesintili enerji üretimi, verimli bir batarya depolama sistemine olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor.

Yenilenebilir enerji sektörünün karşılaştığı en büyük zorluklardan biri ekonomidir. Özellikle yenilenebilir teknolojilerin ve yenilenebilir enerjinin kitlelere ulaştırılmasıyla ilgili mali konular. Yeni iş güçleri yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımları önemli ölçüde artırıyor. Ancak karbon ve fosil yakıt endüstrisinden geçiş çok büyük bir değişimdir ve her büyük değişim gibi, büyük bir mali maliyetle birlikte gelir. Son birkaç yılda yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımlar, inovasyon ve gelişen teknolojilerde artışa neden oldu.

Yenilenebilir enerji zorluklarından biri, enerji taleplerini diğer arazi kullanım gereksinimleriyle dengelemektir. Doğal kaynakların giderek zorlandığı bir dünyada arazi kullanımı sıklıkla önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle dolu çiftlikler için hangi araziyi kullanmalıyız? Bu ihtiyacı konut, gıda üretimi, esneklik vb. için arazi ihtiyacıyla nasıl dengeleyebiliriz?

Rüzgar ve güneş enerjisinin üretim ve büyük miktarda arazi kullanımı nedeniyle kendi çevresel etkileri vardır. Bu, sektörde büyük bir zorluk olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Yenilenebilir enerjiye yönelik bu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, temiz enerjiye sahip bir gelecek öngörmek zor görünebilir. Ancak hepimizin işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsemesi halinde bu mümkündür.
ARŞİV YAZILAR